KENNEL AZLANGÅRDEN

Malinoisvalpar födda 7/10. Nedan följer några bilder på hanen Korad, IGP3 Blacknecks C Royal

Valpar födda 7/10 och 1 tikvalp finns kvar att tinga. Tikvalpen finns på de nedersta bilderna. Hennes föräldrar är Blacknecks C Royal och Azlangården Årka. Årka är sprungen efter Polishund Elitklass skydd Ullhedens Ymer och Lindjax Olga. Ymer var min polishund i många år och jag tog även ett Cert vid hans tävling i elitklass skydd. Efter en skada går han idag som väktarhund och gjorde nyss som 11 åring sitt årliga tjänstbarhetsprov. Ymers kullsyskon har rönt fina framgångar på tävlingsbanorna så även Lindjax Olgas syskon. Kombinationen Ullhedens Ymer och Lindjax Olga gjorde jag 3 gånger då det blev hundar med hög tillgänglighet och ett temperament som passar normalanvändaren av hund. Utifrån rasens medelvärde är de att betrakta som stabila hundar och har lätt för att slappna av i passivitet.  

Blacknecks C Royal är en hund med hög tillgänglighet och är lagom tempererad för att passa som tävlingshund eller den aktiva familjehunden . Jag har sett honom över tid då han finns i samma träningsgrupp som jag själv. Då jag söker hundar med hög användarvänlighet är han ett utmärkt val för denna inriktning. Avkommorna ifrån denna kombination förväntas lämpa sig till all tjänst och tävling samt den aktiva familjehunden. Jag baserar dessa förväntningar på att jag under 30 års tid utbildat ett 20 tal malinoishundar och vet  vilka egenskaper man ska söka i en kombination och framförallt vad som ska undvikas. Valpköparna kommer att erbjudas en helgutbildning i specialsök som kommer att ge verktyg för att på egen hand fortsätta träniningen till färdig hund inom området. Kennel Azlangården är en del av Azlangården AB som i huvudsak utbildar hundar inom specialsök.

Azlangården ger valpköparen utbildningsplan mot tävling eller tjänst vid önskemål. Bred erfarenhet finns ifrån polishundsdressyr, väktarhund , specialsök, bruksarbete spår, sök och skydd samt IGP.

Den nedre bilden är på Blacknecks C Royal och Azlangården Årka.